Jesteśmy klasztorem należącym do Prowincji św. Franciszka z siedzibą Kurii Prowincjalnej w Poznaniu. Pełna nazwa naszego Zakonu brzmi: Zakon Braci Mniejszych (łac.: Ordo Fratrum Minorum), choć popularnie nazywani jesteśmy Franciszkanami.

We wspólnocie barczewskiej jest nas 3 braci:

o. Dawid Szulca OFM, proboszcz, gwardian, ekonom;

o. Albin Łyda OFM, wikariusz domu;

br. dk. Aureliusz Grabowski OFM, katecheta.