11. kwietnia, 2020Bez kategorii, slider Możliwość komentowania Dyspensa do 19 kwietnia została wyłączona

DYSPENSA
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dla wszystkich wiernych Archidiecezji Warmińskiej
od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej
do 19 kwietnia 2020 r.

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, stosując się do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych, udzielam wszystkim wiernym na terenie Archidiecezji Warmińskiej, dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) do 19 kwietnia br. włącznie, z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

 

Abp Józef Górzyński
METROPOLITA WARMIŃSKI

 

Olsztyn, dnia 10 kwietnia 2020 r.