Spotkanie popielgrzymkowe

Spotkanie popielgrzymkowe

30. Październik, 2014Bez kategoriiMożliwość komentowania Spotkanie popielgrzymkowe została wyłączona

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, 22 października 2014 r. odbyło się popielgrzymkowe spotkanie poprzedzone Mszą św. o godz. 17.00 w naszym kościele w intencji wszystkich uczestników wrześniowej pielgrzymki „Śladami św. Jana Pawła II”. Po Eucharystii przeszliśmy na salę biesiadną przy ulicy Traugutta do Państwa Napierałów. Przy zastawionym stole wspominaliśmy przeżyte podczas pielgrzymki wspaniałe chwile i odwiedzone miejsca, obejrzeliśmy wspólnie zdjęcia z pielgrzymki oraz film. Dziękuję wszystkim uczestnikom spotkania oraz wrześniowej pielgrzymki, a także Pani Teresie Napierało, za umożliwienie spotkania na sali i przygotowanie posiłku.

Wizytacja Kanoniczna Naszej Parafii

Wizytacja Kanoniczna Naszej Parafii

11. Październik, 2014Bez kategoriiMożliwość komentowania Wizytacja Kanoniczna Naszej Parafii została wyłączona

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana w prawie Kościoła – wizytacja duszpasterska, która odbywa się w każdej parafii diecezji co 5 lat. W naszej parafii przeprowadzi ją w przyszłą niedzielę, 19 października 2014 r. w imieniu Księdza Arcybiskupa – ks. prał. kan. prof. dr hab. Władysław Nowak.

CZYM JEST WIZYTACJA KANONICZNA?
Po pierwsze
wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój.      (Pastores gregis, nr 46).